70.141 Double-striped Pug – Gymnoscelis rufifasciata

Species GalleriesMacro Moths – 70.141 Double-striped Pug – Gymnoscelis rufifasciata