72.013 Yellow-tail – Euproctis similis

Species GalleriesMacro Moths – 72.013 Yellow-tail – Euproctis similis