Egyptian Goose – Alopochen aegyptiaca

Species GalleriesBirds – Egyptian Goose Alopochen aegyptiaca