72.009 White Satin Moth – Leucoma salicis

Species GalleriesMacro Moths – 72.009 White Satin Moth Leucoma salicis